web analytics

DIENSTEN

Hoe verloopt een project ?

Binnen een project biedt ROVI-TECH haar klanten de volgende vaardigheden en diensten aan :

Onderzoek en ontwikkeling

 • Op verzoek van onze klanten bestuderen we, voor gelijk welk product of toepassing, de mogelijke controle- en inspectie-oplossingen.

Haalbaarheidstudie :

 • De specifieke wensen vereisen haalbaarheidsstudies die op basis van de verkregen stalen uitgevoerd worden in ons laboratorium.
 • Deze studies helpen bij het definiëren van de technische oplossing, bij de juiste keuze van hardware en software configuratie alsook bij het bepalen van een budget.
 • Door een betere kennis van zijn toepassing en van de aangeboden oplossing, vermindert de klant het risico op verdere problemen bij implementatie in productie.

Prototype :

 • Indien nodig kan op basis van de haalbaarheidsstudie een prototype aangemaakt worden. Deze fase valideert de methode, de architectuur van de oplossing en de verwachte resultaten.

Vervaardigen van complete systemen :

 • Na de validatie van de haalbaarheidsstudie wordt het complete systeem (de controlepost en het mechanische gedeelte) vervaardigd. Wij kunnen systemen van 5 K€ tot 500 K€ aan.

Installatie & on-site inbedrijfstellen :

 • ROVI-TECH levert de installatie, montage en inbedrijfsstelling van de geleverde apparatuur.

Opleiding van de operatoren

 • We verzekeren de opleiding de operatoren voor de geleverde apparatuur. Deze post kan in uw opleidingsbudget opgenomen worden.
 • Er moet een opleiding voorzien worden van 2 tot 4 uur per geleverde installatie.

Hot-line :

 • Wij zijn uitgerust om u op afstand te kunnen helpen bij de opstart-fase of bij storing. De hot-line kan ook deel uitmaken van het onderhoudscontract.

Naverkoopsdienst :

 • ROVI-TECH verzekert de dienst na-verkoop van alle geleverde installaties.
 • Wij stellen eveneens een jaarlijks onderhoudscontract voor..

Bijstand bij het in bedrijf stellen :

 • Wij verzekeren het opstarten van de geleverde apparatuur en leveren start-up ondersteuning.

 

Diensten en prestaties binnen de bedrijven :

On-site Audit :

 • Het verouderen van uw visiesysteem veroorzaakt storingen en het percentage van producten die als slecht aanzien worden stijgt.
 • ROVI-TECH heeft een jarenlange multisectoriële ervaring in visie technologie en biedt bedrijven een on-site audit aan om dit probleem op te lossen. Een on-site audit is een betrouwbare oplossing met een minimale kostprijs.
 • Na een on-site audit wordt een rapport opgemaakt van de technische en economische analyse en van de nodige veranderingen die uitgevoerd moeten worden om het visie system weer operationeel en optimaal te maken.

Interventies op aanvraag :

 • Een technieker of ingenieur kan on-site te uwer beschikking gesteld worden als technische ondersteuning bij een bepaald project, ontwikkeling of bij productieproblemen.

Opleiding :

 • Wij kunnen uw personeel opleiden in visie technieken en dit op verschillende leerniveaus.
 • Gelieve contact op te nemen met ons voor verdere informatie.

 

 

free hit counters