web analytics

Integrator van Visie

 

Onze activiteit

Het familiebedrijf ROVI-TECH heeft meer dan 20 jaar ervaring in visie-inspectie. Wij ontwikkelen, implementeren en integreren op internationaal niveau, kwaliteit- en conformiteitscontrole-oplossingen voor de toepassingen in uw sector.

Wij hebben multi-sectorale ervaring en bieden u, door middel van oplossingen op maat, onze expertise aan met ons visiesysteem ILB-25, dat dankzij een synergie van klassieke en neuronale analysetools de optimale oplossing is voor uw inspectietoepassingen.

Onze diensten gaan van consulting, audit en haalbaarheidsstudies in ons labo tot het maken van prototypes en het ontwikkelen, realiseren en integreren van controle-oplossingen in alle industriële sectoren.

Ons technisch team zorgt ervoor dat de installatie en het opstarten van het systeem, alsook de opleiding van uw personeel feilloos verloopt. Wij bieden eveneens een Hotline aan voor het opvolgen van onze installaties.

Onze sterke punten

ROVI-TECH heeft zijn reputatie in zijn High Tech-sector opgebouwd door zijn eigen visiesysteem, de ILB-25, te ontwikkelen. Het verschil met de traditionele visie-inspectie is dat de ILB-25 niet alleen de nodige tools bevat om analyses te maken op basis van de klassieke drempelwaarden, maar tevens dat hij over een correlator beschikt die neuraal aanleert wat goed en slecht is.

 • werkt met aanleren: eenvoudig, gebruiksvriendelijk en evolutief
 • de ILB25: één enkel product voor vele toepassingen
 • projectbeheer vanaf het ontwerp tot aan het opstarten van het systeem
 • een visie-expertise gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring
 • onderzoek en ontwikkeling voor innovatieve technische oplossingen
 • een ruime ervaring in verlichtingstechnieken
 • visie-integrator in autonome Turn-key machines
 • ontwikkeling, implementatie en integratie van visie-oplossingen op bestaande lijnen
 • aanwezigheid op de internationale markt
 • multisectoriële ervaring
 • de flexibiliteit van een familiebedrijf

3D,AGORIA,aeronautique,Aiseau,alimentaire,ALLIED,apprentissage,automobile,bacs alimentaire,Belgique,boite de pétri,cake lyophilisé,Caméra 2D,Caméra linéaire,caméra,Carcasse de porc,clipsage,code à barre,conformite,control,contrôle d’aspect,contrôle dimensionnel,contrôle esthétique,contrôle étiquette ,contrôle joint de colle ,contrôle particule de verre,contrôle pièce emboutie,contrôle pièce plastique,contrôle pièces de fonderie,contrôle pièces forgées,contrôle sans contact,contrôle seringue,contrôle soudure,contrôle sur verre ,correlateur neuronal,cosmétique,courant de Foucault,datamatrix,dimensions, ,éclairage,éclairage industriel,endoscopie,expertise en vision industrielle,expertise vision,fiole de vaccins,fissures,formation vision,galet ,HALCON,HAUZEUR,identification,ILB25,Intégrateur vision,KEISPELT,laser,lecture de caractère,LED,Luxembourg,machine de contrôle,machine d’inspection,machine d’inspection,machine en ligne,machine spéciale,machines de contrôle,marquage,mesure, ,métrologie,mirage,MVTECH,Neuronal, ,objectif,pharmaceutique,PIC 2000,plaques de verre,plaquettes carbures,Presles,Prototype,qualité,rayon X,RCE ,réseau de neurones,roulement,Rovitec,Rovitech,ROVITECHLUX,scuffing,SICK,spectrophotométrie,Technique d’éclairage,Télémètre laser,thermographie,traitement d’images,tri,tri de bouteille ,tri de tapis ,Vision Industrielle,Vision

free hit counters